Fysiotherapie praktijk

Fysiotherapiepraktijk KiwiNederland is deel van praktijk Nico van der Breggen

De praktijk is BIG geregistreerd; BIG registratienummer: 190332705404

KvK nummer: 34301776

AGB Code praktijk: 04-018428

AGB Code behandelaar: 04-109534

Lid Kwaliteitsregister KNGF en lid van beroepsvereniging NVPA

Lid Runningtherapie Nederland

De praktijk hanteert de medische beroeps ethiek en reglementen, waaronder het nieuwe privacy-reglement van mei ’18 en de klachtenregeling.

Klachtenregeling

Klachtenformulier Kiwi Nederland

Webdesign & development door Scorpius Webdevelopment
Kiwi Nederland Brouwersgracht 214, 1013 HD Amsterdam 06-10544223 nico@kiwinederland.nl